Educare 2014:1, Artiklar

Educare 2014:1, Artiklar - Johan Söderman | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Johan Söderman
DIMENSIONERA
5,57 MB
FILNAMN
Educare 2014:1, Artiklar.pdf
ISBN
2774387086462

BESKRIVNING

Educare är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten förlärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publiceraartiklar från det breda fält som utgör det som benämns utbildningsvetenskap.Detta nummer (Educare 2014:1) består av fyra artiklar som samtligalever upp till denna målsättning och tillsammans skapar en bild av vad utbildningsvetenskapidag kan handla om. I artikeln Elevers berättelser omsina upplevelser av högstadiet av Helena Andersson får vi ta del av skoltröttaungas egna röster kring varför skolan inte alltid lyckas skapa lust ochmotivation. Relationerna till lärarna beskrivs av eleverna som centralt föratt de ska finna mening i skolan. Detta resultat blir särskilt intressant i ljusetav den offentliga aktuella skoldebatten. I Magnus Perssons Blåst? Frånkulturindustriell manipulation till entreprenöriellt lärande ges en kulturkritiskgenomgång av hur skolan förhåller sig till kultur, marknadsekonomioch lärande. Genom analys av aktuella bloggar och med avstamp iklassisk kulturteori framträder en bild av hur talet om entreprenöriellt lärandebygger på paradoxer och hur det präglas av grandiosa anspråk vilket kanmedföra en brist på kritisk reflektion. I artikeln Programarbetslag som stödför nyexaminerade kärnämneslärare etablering som gymnasielärare skriverPer-Åke Rosvall om de hierarkier som uppstår inom olika lärarkategorieroch gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan. Enligt Rosvallvärderas de teoretiska och högskoleförberedande programmen högre än demer praktiska och yrkesförberedande. De aktuella PISA-undersökningarnahar riktat fokus mot elevers läsförståelse, vilket äger relevans för den avslutandeartikeln i detta nummer. I Michael Tengbergs Konstruktion ochbedömning av förmågan att läsa (och förstå) skönlitterär text. Två nedslagi det nationella provets läsförståelsedel, åk 9 sätts bedömningen av nationellaprov i svenska under lupp. Artikeln argumenterar för att det först måstefinnas tillfredställande definitioner av elevers läsförståelse innan det gåratt bedöma utfall och resultat av det nationella provet.

(external link) Playing board games at leisure-time centres: Prominent discourses and significant subject positions Björn Haglund, Louise Peterson Paper presented at the NFPF/NERA conference, 8-10 March, Oslo, Norway., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018 Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) The first section, Fundamental values and tasks of the school, applies to the compulsory school, preschool class and school-age educare.The second section, Overall goals and guidelines, applies to the compulsory school and, apart from the content about grading, to the preschool class and school-age educare.The third section applies to the preschool class, the fourth section to school-age ... 2017 (Swedish) Collection (editor) (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Malmö högskola, Fakulteten för Lärande och samhälle , 2017. , p.

EDUCARE - Vetenskapliga skrifter är en skriftserie som ges ut vid Fakulteten för lärande och samhälle, vid Malmö högskola sedan hösten 2005. Den speglar den mångfald av ämnen och forskningsinriktningar som finns inom utbildningsvetenskap. ARTIKLAR EDUCARE välkomnar originalmanus på max 8000 ord.

RELATERADE BÖKOR