Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag - Inger Assarson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Inger Assarson
DIMENSIONERA
12,35 MB
FILNAMN
Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag.pdf
ISBN
5186750875822

BESKRIVNING

En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialtsammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxthar varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olikagruppers förhoppningar i en gemensam strävan efter något som skullekunna bli bättre. Svårigheten inträder när retorik förvandlas till målför ett politiskt uppdrag. Den fråga boken ställer är hur en grupppedagoger gör ett sådant uppdrag begripligt och meningsfullt i förhållandetill den vardag de befi nner sig i. Författaren har genom en metodteoretiskutveckling konstruerat ett diskursanalytiskt redskap för attundersöka de språkliga processerna i ett sådant meningsskapande.Analysen visar hur idén om det förgivettagna goda blir utmanat närmaktens makronivå, såsom den visar sig i skolans styrdokument, gesbetydelser i mellanmänskliga språkliga handlingar på mikronivå.När pedagogerna skapar mening i en skola för alla relaterar de tillsina egna mål och till att få verksamheten att fungera. Dessa meningskonstruktionerligger oftast utanför logiska rationella mönster ochbefi ntliga diskurser i det som är föränderligt och öppet för andra möjligheter.En slutsats i studien är att när en skola för alla blir en slutentotalitet, avgränsat från det, det inte är, riskerar retoriken om öppenhetoch olikhet bli till slutenhet och likriktning.

8 Egidius, H. (2006) ... Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag av Inger Assarson Häftad, Finns i lager, 280 kr Talet om en skola för alla: pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag.

Ur detta väcktes mitt intresse att förstå vad som sker i mö-tet mellan praktiker och ett politiskt format uppdrag. Fokus riktas mot hur en grupp pedagoger konstruerar ett sådant uppdrag så det blir meningsfullt för dem. Pris: 228 kr.

RELATERADE BÖKOR