Förvaltningsrättens grunder

Förvaltningsrättens grunder - Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson
DIMENSIONERA
7,86 MB
FILNAMN
Förvaltningsrättens grunder.pdf
ISBN
7821833677256

BESKRIVNING

Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning. Ämnet är mycket omfångsrikt och brukar delas upp i allmän och speciell förvaltningsrätt. Den speciella förvaltningsrätten avser främst de materiella reglerna inom särskilda förvaltningsgrenar. Det handlar alltså om regler avseende själva sakfrågan inom ett visst område, t.ex. socialrätt eller miljörätt. Den allmänna förvaltningsrätten omfattar regler som är gemensamma för alla eller flertalet förvaltningsgrenar, främst regler om förvaltningsförfarandet. Det är den allmänna förvaltningsrätten som behandlas i denna framställning. Stor vikt läggs vid hur handläggningen av ett ärende går till, allt från hur olika ärenden kan initieras, myndigheternas utredningsansvar och den enskildes rätt till insyn till hur besluten ska disponeras, hur avgörandet ska motiveras och vilka möjligheter som finns att ändra ett beslut. I detta sammanhang uppmärksammas särskilt vilka förändringar som har skett genom den nya förvaltningslagen som trätt i kraft 2018 och vilka krav som ställs enligt EU-rätten och Europakonventionen. I syfte att förklara inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför, kopplas regelverken samman med sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och till domstolarna. Vidare spänner framställningen över de viktigaste delarna av beslutsprocessen vid en överprövning av förvaltningsbeslut i förvaltningsdomstol.Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studier av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig även för handläggare vid statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, samt advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsrättsliga ärenden. I den tredje upplagan har praxis och lagändringar som beslutats före den 1 maj 2018 beaktats.

Är du kallad till den förhandling men är sjuk måste du ta kontakt med oss. Våra öppettider är 08.30-16.00. LIBRIS titelinformation: Förvaltningsrättens grunder / Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep. Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger heller inte några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli.

Här är de vanligaste målen: Skattemål - överklagande av beslut från Skatteverket. ...

RELATERADE BÖKOR