Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
4,70 MB
FILNAMN
Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket.pdf
ISBN
6002248988075

BESKRIVNING

Personal inom hälso- och sjukvård möter människor i utsatta situationer i en verksamhet som i sig är riskfylld. Genom att sätta sig in i regelverket fullgör man inte bara sitt uppdrag, utan har också möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och känna sig trygg. Juridikens språk kan upplevas som komplicerat och svårförståeligt. Denna bok introducerar ämnet på ett sätt som gör det tillgängligt.Läs merBoken tar upp allmän hälso- och sjukvårdsrätt i Sverige, vårdens möte med medier, dokumentation och arbetsmiljö med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Kapitlen varvas med intervjuer samt frågor och svar med koppling till aktuella situationer i svensk hälso- och sjukvård. Boken vänder sig till studerande på utbildningar inom hälso- och sjukvård, men kan med fördel även läsas av yrkesverksamma som behöver ta del av förändringar i regelverket.

Johnsson L-Å, (2015) Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter: handbok för ombud och vårdpersonal. Stockholm: Karnov Group, 290 s.

Det regelverk som ska säkerställa patientsäkerheten är stort samt komplext, samt den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter samt vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. Ann-Sofie Magnusson, född 1962, är en svensk journalist, sjuksköterska och författare samt filosofie doktor i journalistik och masskommunikation. Hon är även lektor [1] vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet..

RELATERADE BÖKOR