Organisation

Organisation - Johan Alvehus, Tommy Jensen | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Johan Alvehus, Tommy Jensen
DIMENSIONERA
9,59 MB
FILNAMN
Organisation.pdf
ISBN
6064175919509

BESKRIVNING

Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som genomgående tema. Boken har tre övergripande syften:1.  Att presentera organisationsteorins fundament: Centrala teorier introduceras med tydlig samtidsrelevans och koppling till erfarenheten av att arbeta i organisationer. 2.  Att problematisera organisationsteorins gränsdragningar: Betydelsen av ett utvidgat synsätt på organisatoriska sammanhang och organisationers ansvar förs fram. 3.  Att vaccinera läsaren mot popmanagement: Ger läsaren möjlighet att på goda grunder säga emot de halvtomma påståenden som ofta torgförs kring hur organisationer bör fungera.Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.

Ledningsgrupp och insynsråd. Rådet för dansarutbildning.

Röda Korset i världen. Den internationella rödakorsrörelsen består av tre olika delar som alla vilar på samma värdegrund och styrs av samma principer över hela jorden. Organisation.

RELATERADE BÖKOR