Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer

Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer - James W Tamm, Ronald J Luyet | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
James W Tamm, Ronald J Luyet
DIMENSIONERA
6,7 MB
FILNAMN
Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer.pdf
ISBN
6952865244585

BESKRIVNING

Ingen når i dag framgång på egen hand. Världen har blivit alldeles för komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta i olika projekt - inom företag och mellan skilda organisationer.Förmågan att bygga långsiktiga relationer är både en nödvändighet och en framgångsfaktor. Boken hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och att utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Dessutom kan den öka din förmåga att skapa goda relationer med andra människor, både professionella och personliga. Jim Tamm och Ron Luyet kommer att visa dig hur du kan hitta möjligheterna inom dig själv.Förtroendefullt samarbete innehåller genomtänkta övningar och verktyg som kan användas enskilt eller i grupp. Verkligt samarbete börjar inom individen. Du behöver fem personliga färdigheter: Fyra av dem är vilja till samarbete, öppenhet, personligt ansvar samt självkännedom och förståelse av andra. Den femte färdigheten handlar om problemlösning. Författarna lär dig att förhandla och lösa konflikter med en mycket effektiv metod: det intressebaserade förhållningssättet till problemlösning.Bokens budskap bygger på Will Schutz välkända FIRO-teori, som förklarar hur våra inbördes relationer fungerar. Teorin identifierar tre dimensioner av mänskligt beteende - Tillhöra, Kontroll, Öppenhet. Rigida beteenden i dina relationer är fienden. Det som orsakar problem är oförmågan att fungera effektivt bortom dina preferenser när det gäller Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Genom att bli mer medveten om dina försvarsbeteenden och rädslor kan du minska din rigiditet.

Luyet och beskrivs i boken Förtroendefullt samarbete. Utbildningen Förtroendefullt samarbete ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och verktyg för att kunna förebygga dem. - grön zon ger näring till förtroendefulla relationer och långsiktig effektivitet Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är lika vanliga som oundvikliga. Öppna företag bjuder in till utbildning i Förtroendefullt Samarbete .

kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende Ett förtroendefullt samarbete får vi om alla i relationen har fem grundläggande färdigheter och låter dem genomsyra allt sitt handlande. Avsikt - vilja till samarbete Individerna förmår hålla sig själva i ett samarbetsinriktat förhållningssätt - undviker beteenden av försvar och konkurrens - och gör ett personligt åtagande att sträva efter ömsesidig framgång i en ... Förtroendefullt samarbete : att bygga långsiktiga relationer James W Tamm, Ronald J Luyet Häftad.

RELATERADE BÖKOR