Offentlighet och sekretess inom polisen

Offentlighet och sekretess inom polisen - Ulrika Rosén, Magnus Wahlund | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulrika Rosén, Magnus Wahlund
DIMENSIONERA
11,4 MB
FILNAMN
Offentlighet och sekretess inom polisen.pdf
ISBN
1103976514515

BESKRIVNING

Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och JO-beslut.Denna andra upplaga är uppdaterad med de nya hänvisningarna i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Vidare är den kompletterad med de nya reglerna i rättegångsbalken om misstänkts insynsrätt under förundersökningen. Även nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som är av intresse för den polisiära verksamheten har tillförts. Utöver detta har hela sammanställningen uppdaterats med nya rättsfall och JO-beslut.För att underlätta för läsaren och visa på den praktiska tillämpningen av teorin följer boken ett återkommande exempel för att visa på olika situationer i den polisiära vardagen där frågor om sekretess kan uppkomma.Offentlighet och sekretess inom polisen vänder sig till såväl studenter på polisprogrammet som vidareutbildningar inom polisen men även till yrkesverksamma poliser.Eftersom boken behandlar sekretess vid förundersökning kan den även användas av åklagare och andra myndigheter som bedriver förundersökning.Boken omfattar 137 sidor och har ett omfattande sakregister.Ulrika Rosén är kammaråklagare vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm. Hon har även arbetat som adjunkt i straff- och processrätt vid Polishögskolan i Solna och Stockholms universitet.Magnus Wahlund är polis och jurist, har arbetat som såväl polis som jurist vid polisen i Stockholm. Han har även arbetat som lärare vid Polishögskolan i Solna där han bl.a. har undervisat i offentlighet och sekretess.

Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. ...

Avdelningen för ... Yttrande och informationsfrihet RF 2:2, p 1-2, YGL 1:2 Tryckfrihet TF 1:1 ...

RELATERADE BÖKOR