Ordlista för tolkar : svenska arabiska

Ordlista för tolkar : svenska arabiska En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,60 MB
FILNAMN
Ordlista för tolkar : svenska arabiska.pdf
ISBN
5728763192617

BESKRIVNING

2017 genomfördes en revidering och uppdatering av basordlistan som nu omfattar ca 6 500 svenska termer. Ordlistan har utökats något och upptar i första hand fackord inom områdena:rättsväsendesocialförsäkringsjukvård ocharbetsmarknadDet är den basordlistan som utgör basen i föreliggande svensk-arabiska tolkordlista. Av utrymmesskäl har en stor del av de terminologiska uttrycken inte placerats under substantivet utan listas efter frasens första bokstav, t ex interimistiskt beslut, förflyttad smärta osv. För vissa svenska termer finns inte någon vedertagen översättning till andra språk, varför en del översättningar är nykonstruerade. I denna ordlista har standard-arabiska genomgående använts med tanke på att detta skriftspråk är gemensamt för alla arabisktalande länder.

Huvudaktiviteten i projektet har varit att anordna ett antal tematiska seminarier för tolkar. De första seminarierna var inriktade på hur myndighetens terminologi och fraser som förekommer i en asylutredning kan översättas.

Översättning av ord mellan Svenska och Arabiska. Seminarier för tolkar. Huvudaktiviteten i projektet har varit att anordna ett antal tematiska seminarier för tolkar.

RELATERADE BÖKOR