EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning

EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning - Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson
DIMENSIONERA
9,42 MB
FILNAMN
EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning.pdf
ISBN
9854849128314

BESKRIVNING

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.Till de ämnen som behandlas i boken hör:• EU-rättens uppbyggnad• EU-rättens allmänna rättsprinciper• EU:s stadga om grundläggande rättigheter• EU-domstolens tolkningsmetoder• EU-rättens direkta effekt och företräde• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt• EU-rättens tillämpningsområde• EU:s processordningBoken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro

Köp boken EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning hos oss! 2011 (Swedish) In: EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning / [ed] Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, 2 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011, 2. National Category Law Research subject Svenska; Logga in; Other languages; English; Suomi; Svenska; Search terms.

16 Se artikel 288 FEUF; Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 26.

RELATERADE BÖKOR