Att vara ordförande och ledare : handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting

Att vara ordförande och ledare : handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting - Conny Brännberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Conny Brännberg
DIMENSIONERA
12,59 MB
FILNAMN
Att vara ordförande och ledare : handbok för dig som leder möten och människor i kommun och landsting.pdf
ISBN
6067393917669

BESKRIVNING

Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande ikommun och landsting. Boken är ett koncentrat av mångaårs erfarenheter från sammanträden och innehåller godaråd från en rutinerad ordförande. Denna nya upplaga knyter an till den senaste revideringen av kommunallagen och utökats med ett nyskrivet avsnitt om möte med media. Där ges råd om hur man bjuder in till presskonferenser och hur man svarar på frågor med mera.Bokens kapitel behandlar exempelvis: Att förbereda ettmöte, Att öppna ett sammanträde, Beslutsprocessen, Olikatyper av ärenden och Protokollet. Vidare ingår även en ordlistaöver termer som förekommer under ett sammanträde.Materialet till Att vara ordförande och ledare har använtssom underlag i samband med utbildningar för förtroendevalda men kan också tjäna som inspiration och handbok för en enskild ordförande, ledamot eller ersättare. Boken vänder sig i huvudsak till ordföranden för möten inom kommunoch landsting men kan även passa ledare inom aktiebolag.

Projektet avslutades 2012. Projek ­ tets syfte var att studera vilka organisatoriska faktorer som är typiska för friska arbetsplatser och vad som skiljer dessa från en jämförbar organisation med hög sjukfrånvaro. och framtid i kommuner och landsting (Hoff), 6 miljoner kronor.

För att du skall kunna behandla dina vårdtagare, patienter, boende och deras anhöriga på ett likvärdigt sätt behövs in- Villkoren för att vara med i planeringen behöver då anpassas för att personen ska kunna få en hög grad av inflytande. Delaktighet kan genomföras på olika sätt och i olika former.

RELATERADE BÖKOR