Kritiska perspektiv på rätten

Kritiska perspektiv på rätten - Johan Schelin | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Johan Schelin
DIMENSIONERA
12,71 MB
FILNAMN
Kritiska perspektiv på rätten.pdf
ISBN
2335695310249

BESKRIVNING

Tanken med denna bok är att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensarbete. Boken är framtagen inom ramen för den så kallade "Stockholmsmodellen" som syftar till att öka studenternas kritiska tänkande i juristutbildningen. Boken bör emellertid vara av värde även för praktiskt verksamma jurister.

av Johan Schelin Det händer inte sällan att juriststudenter frågar vad en kritisk analys egentligen innefattar. Det kan röra sig om situationer där studenterna ombeds att analysera en juridisk frågeställning inom ramen för en seminarieuppgift, uppsats eller ... Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rätt skipning .

3 Det kritiska perspektivet. Det kritiska perspektivet riktar kritik mot de grundläggande antaganden som det kompensatoriska perspektivet bygger på.

RELATERADE BÖKOR