Straffansvar

Straffansvar - Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg
DIMENSIONERA
10,16 MB
FILNAMN
Straffansvar.pdf
ISBN
5145960862033

BESKRIVNING

"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Denna tionde upplaga av boken har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan den senaste utgåvan. I denna upplaga har vidare införts en utförlig källförteckning."Straffansvar" är främst riktad till praktiskt verksamma jurister och till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram.

Det går inte att döma ut straff mot juridiska personer. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du som chef läsa mer om böter, straff och sanktionsavgifter. Utökat straffansvar fungerar inte om reglerna är oklara.

Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det behov av att, ... Ett särskilt straffansvar för samröre med en Prop.

RELATERADE BÖKOR