Praktisk sjörätt

Praktisk sjörätt - Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund
DIMENSIONERA
9,31 MB
FILNAMN
Praktisk sjörätt.pdf
ISBN
1899943385157

BESKRIVNING

Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området, dels tillförts flera nya avsnitt i syfte att få framställningen mer fullödig. Fokus ligger på praktiska frågor kopplade till fartygs- och rederidrift, såsom sjösäkerhet, sjöarbetsrätt samt befälhavar- och redaransvar.Boken vänder sig främst till sjöbefäl och andra praktiskt verksamma inom sjöfarten, studenter vid högre sjöfartsutbildningar samt till jurister som önskar en introduktion i ämnet.Hugo Tiberg är professor emeritus i sjörätt. Johan Schelin är docent och föreståndare för Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Mattias Widlund är jurist och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.Innehåll: 1. Introduktion 2. Farvatten 3. Fartyget 4. Allmänt om sjösäkerhet 5. Fartygssäkerhet 6. Sjöfartsskydd 7. Miljöskydd 8. Sjöarbetsrätt 9. Befälhavaren 10. Redare och rederi 11. Redaransvar och ansvarsbegränsning 12. Kollisioner 13. Bärgning och annan räddning 14. Gemensamt haveri 15. Allmänt om sjötransportavtal 16. Avtal om styckegodstransport 17. Befraktningsavtal 18. Lastskadeansvar 19. Passagerartransport 20. Sjöförsäkring

Han undervisar fortfarande i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet. Johan Schelin är docent i civilrätt och föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms universitet. I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a.

hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m.

RELATERADE BÖKOR