Lean och processer i hälso- och sjukvården

Lean och processer i hälso- och sjukvården - Stefan Hellman, Gustaf Kastberg, Sven Siverbo | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stefan Hellman, Gustaf Kastberg, Sven Siverbo
DIMENSIONERA
10,22 MB
FILNAMN
Lean och processer i hälso- och sjukvården.pdf
ISBN
9086056944128

BESKRIVNING

Lean och styrning av processer är allt vanligare styrmetoder i hälso- och sjukvården. Introducerandet sker med förhoppning om ökad effektivitet: inte genom att alla springer snabbare, utan genom ett mer väl genomtänkt och planerat arbete. På så sätt kan onödiga moment reduceras, misstag minskas och mer värde för patienter skapas.Lean har införts på olika sätt i olika organisationer men har en kärna i dess betoning av helhetssyn och processer. Ambitionen i denna bok är att utifrån hälso-och sjukvårdens förutsättningar ge en nyanserad bild av fenomenet. Bakgrunden till lean och processtyrning introduceras, kärnan i konceptet lyfts fram och vilka anpassningar som måste göras till hälso- och sjukvården diskuteras. Baserat på egna och andras studier utvecklar författarna också en diskussion kring när lean och processorientering kan tänkas passa och när det inte kan förväntas fungera. Ett antal förklaringsgrunder identifieras som pekar ut varför lean och processtyrning i praktiken kan vara svårt.

1.2 Problemformulering och sjukvården har som ansvar att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sin verksamhet. Processer och rutiner ska identifieras för att motverka vårdskada.

Det är dock för få studier gjorda för att säga något med säkerhet än. - Än så länge ger forskningen få svar på hur lean fungerar i vården och vilken inverkan den har. Naturvetenskap och miljö; Organisation och ledarskap; Omvårdnad och vård; Psykologi; Socialt arbete och social omsorg; Språkvetenskap och språkdidaktik; Studieteknik; Teknik, datorer, IT och bygg; Kompetensutveckling.

RELATERADE BÖKOR