Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv - Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (red.) | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (red.)
DIMENSIONERA
3,58 MB
FILNAMN
Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv.pdf
ISBN
6636307904870

BESKRIVNING

Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?Vi kommer alla i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, under livets gång kanske genom arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning och senare pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård vid slutet av livet. Alla dessa välfärdssystem tas upp i denna rikt illustrerade antologi.Läs merDet har länge saknats en sammanhängande beskrivning av framväxten av svensk välfärdspolitik och av de problem vi står inför i dag. Tanken med denna antologi är att råda bot på detta, genom att låta forskare från olika ämnesdiscipliner – historia, idéhistoria, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, socialpolitik och socialt arbete – utifrån sina olika perspektiv belysa förutsättningarna för framväxten och utvecklingen av svensk välfärd.Boken vänder sig till en bred allmänhet, men också mer specifikt till dem som arbetar inom samhällets välfärdssystem, till forskare och till studenter vid universitet och högskolor som ska arbeta inom någon av välfärdens professioner.Om författarnaHans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialt arbete. Han har medverkat i flera forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete. 6000 nordiska socialarbetare ingår i studien.Per Gunnar Edebalk är fil. dr i ekonomisk historia och professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsområden omfattar äldreomsorgens ekonomi och historia samt socialförsäkringshistoria. Bland hans arbeten märks Välfärdsstaten träder fram (1996) och Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden (2005)Eskil Wadensjö är nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet sedan 1980. Han var dekan vid för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 1996–2005. Han har i sin forskning behandlat invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska effekter, social- och avtalsförsäkringarna och de unga och de äldres ställning på arbetsmarknaden. Han är föreståndare för Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS).

Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna, ... forskningsprojekt om hemlöshet och är för närvarande engagerad i en nordisk studie om socialarbetares attityder till välfärd och socialt arbete.

Vägar till välfärd - IDÉER, INSPIRATÖRER, KONTROVERSER, PERSPEKTIV Välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Eskil Wadensjö (2013) Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv (2013) Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv, 1:1 p.211-216. William Beveridge och en storstilad plan.

RELATERADE BÖKOR