Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut

Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut - Wiweka Warnling-Nerep | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Wiweka Warnling-Nerep
DIMENSIONERA
12,87 MB
FILNAMN
Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut.pdf
ISBN
7719609637653

BESKRIVNING

En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol, någon förvaltningsmyndighet eller regeringen). Fast om det gäller ett regeringsbeslut är enbart rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen möjlig.Nu nämnda fenomen är samtliga exempel på rättsmedel och värdefulla rättssäkerhetsgarantier, men kunskapen är bristfällig och osäkerheten utbredd. En ”motsträvig” lagstiftare har genom passivitet och illa genomtänkta, minimala reformer bidragit till en tämligen vildvuxen praxis. Många lever i villfarelsen att vi har en generell rätt till domstolsprövning, vilket författaren bestämt tillbakavisar. Vi har gott om oklara överklaganderegler och överklagandeförbud, trots att europarätten kan påfordra domstolsprövning.Hur gör man då? I så fall vandrar man in i en ”normativ djungel” där de flesta kan gå vilse mellan ”paragrafer, principer och prejudikat”. Den enskilde kan behöva föra en rätt ojämn kamp mot ”övermakten”, varvid värdet av egen kunskap inte nog kan understrykas. Att överklaga hos förvaltningsrätten och åberopa europarätten (om man nu hanterar den) är en väg eller så kan man – kanske – stämma staten på skadestånd i tingsrätten.innehåll1. Våra olika rättsmedel och deras innebörd1.1 Okunskap och förvirring 51.2 Domstolsprövning och dess värde1.3 En balans mellan domstolar och riksdag/regering1.4 Några europarättsliga aspekter2. Omprövning – en ny prövning hos beslutsinstansen2.1 Omprövning kontra överklagande2.2 Omprövning – allmänna fakta2.3 Omprövning med stöd av praxis2.4 Omprövning & rättelse med stöd av FL2.5 Omprövning med stöd av specialförfattning2.6 Några europarättsliga aspekter 3. Överklagande – en överprövning i högre instans3.1 Den ”normativa djungeln”3.2 Hur och till vem överklagas beslutet?3.3 Förutsättningar för prövning av ett överklagande3.4 Beslutets överklagbarhet3.5 Den klagandes talerätt3.6 FL 22 a § – en princip om prövning i FR3.7 Några europarättsliga aspekter4. Rättsprövning – en överprövning i HFD4.1 Något om bakgrunden till reformen4.2 HFD som prövande organ4.3 Talerätt4.4 Regeringens beslut4.5 Vilka typer av beslut4.6 Prövningens innebörd & omfattning4.7 Resultatet av rättsprövning4.8 Några europarättsliga aspekter5. Vart är vi på väg? Konklusioner och överväganden de lege ferenda5.1 Omprövning5.2 Överklagande5.3 Rättsprövning5.4 Rätten till domstolsprövning5.5 Avslutande ord6. Källförteckning

| Adlibris Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut av Wiweka Warnling-Nerep. Häftad, Finns i lager, 551 kr.

Populära böcker av Wiweka Warnling-Nerep är Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut och En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet. problematiken och se till att en överprövning av vissa förvaltningsbeslut skulle kunna komma att prövas i domstol. Regleringen kom att visa sig vara otillräcklig, då Sverige fortfarande drogs inför Europadomstolen.

RELATERADE BÖKOR