Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna

Sekretess i allmän verksamhet  : en introduktion till de grundläggande reglerna - Sigvard Holstad, Per Holstad | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Sigvard Holstad, Per Holstad
DIMENSIONERA
11,85 MB
FILNAMN
Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna.pdf
ISBN
5097417871293

BESKRIVNING

I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen.Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Sedan lämnas en närmare orientering om sekretessen inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet, skatteväsendet och domstolsväsendet. Viktigare rättsfall och ett utförligt sakregister ingår, liksom de aktuella författningstexterna. Sedan föregående utgåva har ett antal ändringar skett i den lagstiftning som behandlas i boken. Dessutom har nya rättsfall tillkommit. I denna sjätte upplaga har framställningen setts över och kompletterats mot denna bakgrund.”Sekretess i allmän verksamhet” framställer reglerna på ett lättfattligt sätt och vänder sig inte enbart till jurister, utan också till förtroendevalda och anställda inom stat och kommun samt till journalistkåren. Boken är också väl lämpad för undervisningsändamål.

1. Sekretess i allmän verksamhet: vägledning till reglerna i grundlag och i den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009, 4:e uppl.) Sigvard Holstad.

Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt.. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.

RELATERADE BÖKOR