Konkursarbetsrätt - om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

Konkursarbetsrätt - om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion - Erik Danhard | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Erik Danhard
DIMENSIONERA
5,90 MB
FILNAMN
Konkursarbetsrätt - om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion.pdf
ISBN
5512366852830

BESKRIVNING

KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl.De arbets- och insolvensrättsliga frågor som den praktiska tillämpningen ger upphov till besvaras utförligt i KonkursArbetsrätt. Det har efter domar i EU-domstolen och Högsta domstolen visat sig att reglerna inte alltid kan tillämpas som de är uttryckta i lagtexten.Lönegaranti kan numera utgå även vid en företagsrekonstruktion. Vid en företagsrekonstruktion aktualiseras vidare en rad frågor angående rättsverkningarna av ett offentligt ackord.I en inledande avdelning beskrivs konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts i sitt rätta sammanhang. De arbetsrättsliga reglernas tillämpning vid konkurs redovisas i en särskild avdelning, följt av en utförlig redovisning av de lagar och principer som styr löneskyddet vid konkurs. Handläggningsfrågor gällande lönegarantibeslutet och statens regress behandlas därefter.I en särskild avdelning redovisas hur de arbetsrättsliga reglerna och reglerna om löneskydd ska tillämpas vid en företagsrekonstruktion. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen i samband med ett offentligt ackord, lönegarantireglerna och statens regress.Boken innehåller även checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter. Innehållet är uppdaterat per den 1 juli 2018.Erik Danhard är advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering samt har haft uppdrag i de allra största företagsrekonstruktionerna i Sverige. Erik Danhard är ofta anlitad som föredragshållare inom området.

Lönegarantin kan ersätta lönefordringar som har tjänats in tre månader före konkurs- eller ... Litteraturlista Danhard, Erik, Konkursarbetsrätt - om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, 5 u., Jure Förlag AB, 2013, särtryck ... Buy KonkursArbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion by Erik Danhard (ISBN: 9789172235403) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. De lönefordringar som är berättigade till lönegaranti under företagsrekonstruktion är sådana som hade haft förmånsrätt om gäldenären försatts i konkurs.

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Konkursarbetsrätt - om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion av Erik Danhard (ISBN 9789172237384) hos Adlibris.

RELATERADE BÖKOR