Koncernredovisning enligt K3

Koncernredovisning enligt K3 Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,17 MB
FILNAMN
Koncernredovisning enligt K3.pdf
ISBN
3063960668457

BESKRIVNING

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 197 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1?700 medarbetare på ett 50-tal orter. Läs mer på www.kpmg.se.Denna bok gavs ut i samband med att K3, BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning publicerades. Den 1 januari 2016 trädde den senaste ändringen av årsredovisningslagen i kraft. ÅRL hade då uppdaterats i enlighet med Redovisningsdirektivet (2013/34/EU) och i samband med detta ändrades också vissa regler i K3 avseende koncernredovisning.Denna upplaga är uppdaterad med de senaste ändringarna i K3 samt kompletterad med fler kapitel rörande redovisning av intresseföretag, joint venture, omräkning av utländska dotterföretag samt redovisning av finansiella leasingavtal i koncernredovisningen samt fler exempel.

Det är inte alla företag som måste upprätta en koncernredovisning. Kraven på att en koncernredovisning ska upprättas ställs först när koncernen uppnår en viss storlek baserat på olika faktorer, … Enligt årsredovisningslagen kan ett moderföretag uppstå på flera olika sätt.

... Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten.

RELATERADE BÖKOR