Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer

Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer - Torkel Gregow | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Torkel Gregow
DIMENSIONERA
3,36 MB
FILNAMN
Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer.pdf
ISBN
1209106122595

BESKRIVNING

Bestämmelser om preskription och preklusion av fordringar finns i två lagar från år 1981, preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer. Vad som gäller om preskription av fordringar är av betydelse för alla som har en fordran eller en skuld, medan preklusion efter kallelse på okända borgenärer främst är av intresse för bolag och andra juridiska personer som ska likvideras men även i vissa familjerättsliga situationer.Boken innehåller en systematisk framställning av regleringen om preskription av fordringar med redogörelse för alla de frågor som kan uppkomma; en stor mängd rättsfall redovisas. Det redogörs också närmare för vad lagen om kallelse på okända borgenärer innebär. Lagen reglerar främst förfarandet vid kallelse och verkan av att en okänd borgenär inte anmäler sig.Boken vänder sig närmast till domstolar, advokater och andra som har att bedöma rättsliga frågor på de angivna områdena. Den bör också kunna användas i utbildningen vid universiteten.

budgetdepartementen . Den 16 februari 1973 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet Sträng att tillkalla högst fem sakkunniga med uppdrag att utreda frågor om kvarstad, skingrings— förbud och andra säkerhetsåtgärder i skatteprocessen.Med stöd av bemyndigandet tillkallades som sakkunniga — numera ledamöter — länsåklagaren ... [ fråga om sådan fordran på skatt eller allmän avgift varom särskilda bestäm- melserom preskription icke har meddelats skall förordningenfl862:105.

Innehållet i dessa e-böcker är digitalt och fullt sökbart i tjänsten. Nr. nr:214 Preskription och preklusion av fordringar — Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer Gregow Torkel Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt Preskription och preklusion av fordringar : innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer.

RELATERADE BÖKOR