Föreningsteknik

Föreningsteknik - Jan Wigdell, Per-Inge Johansson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jan Wigdell, Per-Inge Johansson
DIMENSIONERA
6,26 MB
FILNAMN
Föreningsteknik.pdf
ISBN
1917464133805

BESKRIVNING

I klubbar behövs någon typ av spelregler för att man ska kunna bedriva en effektiv och målinriktad verksamhet på lång sikt. Spelreglerna slås fast i klubbens stadgar, och ur stadgarna etableras med tiden en praxis för klubbens arbete. För att kunna ha väl fungerande demokrati och spelregler i klubben är kunskaper i föreningsteknik mycket viktiga. Därför bör man fortlöpande utbilda sig i föreningsteknik.Denna bok har tagits fram i syfte att underlätta möjligheterna till förbättrade kunskaper i föreningsteknik. Boken behandlar allt det som sker inom det ramverk som klubbens stadgar utgör. Till exempel anger stadgarna inte bara vilka punkter som skall behandlas på klubbens årsmöte. I boken beskrivs hela hanteringen runt omkring, hur ansvaret för olika områden fördelas på olika funktioner i klubben, och hur man kan gå tillbaka till stadgarna för att lösa olika situationer som kan uppstå i klubbens arbete.Boken är utformad speciellt för klubbar inom Svenska Kennelklubben. Stadgarnas innehåll varierar dock mellan olika läns-, special-, ras-, och avtalsanslutna klubbar. När man läser boken, eller använder den som kursmaterial, är det viktigt att hela tiden sammankoppla innehållet med stadgarna för den klubb man tillhör.Ett bra komplement till denna bok är Frågebanken som innehåller ett stort antal frågor och svar gällande aktuella frågor inom SKKs organisation och Föreningspaketet som innehåller styrdokument gällande den föreningstekniska verksamheten. Frågebankenoch Föreningspaketet finns på SKKs webbplats www.skk.se.Per-Inge Johansson, SKKs Föreningskommitté.

GRUNDLÄGGANDE FÖRENINGSFUNKTIONER. För att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt är det bra att ha gemensamma regler för hur man ska gå tillväga i olika situationer. Föreningsteknik.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Föreningar har en gång per år ett årsmöte. Det är något som alla ideell föreningar måste ha för att kunna fungera som förening.

RELATERADE BÖKOR