Systemisk projektledning

Systemisk projektledning - Henrik Andersen Schelde, Karine Raae Sodergaard | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Henrik Andersen Schelde, Karine Raae Sodergaard
DIMENSIONERA
6,63 MB
FILNAMN
Systemisk projektledning.pdf
ISBN
7415456099429

BESKRIVNING

Systemisk projektledning visar genom en rad teorier och verktyg hur du skapar handlingsmöjligheter i din dagliga praktik som projektledare. Boken kan användas både som lärobok i utbildningar för projektledare och av projektledare inom såväl den offentliga som den privata sektorn.Författarna till denna bok har valt att betrakta projektledning främst utifrån det systemiska perspektivet, och grundtanken är att du som projektledare inte kan inta en objektiv eller neutral position till teorier och metoder. Men boken är även givande för projektledare som inte ansluter sig till det systemiska paradigmet, utan som vill skaffa sig ett mer reflekterat förhållningssätt till sin egen praktik som projektledare.Systemisk projektledning inbjuder dig som projektledare att inta en undersökande hållning till de grundantaganden som ligger bakom de verktyg och metoder som du och din organisation använder i er vardagliga verksamhet.Här är några exempel på de teman som behandlas:• En introduktion till projektledning i ett systemiskt perspektiv. • Ett tydliggörande av hur projekt är beroende av den organisatoriska kontexten. • Du får redskap för att reflektera över de kommunikativa positioner som stödjer projektledarens samarbete med de olika aktörerna i och kring projektet, och hur du kan arbeta med din egen historia som projektledare. • Du får konkreta verktyg för att utforma processer som stödjer motivation, trivsel och effektivitet i projektteamet. • En presentation av dynamisk projektledning som en ingång till arbetet med utveckling och progression i komplexa projekt. • En introduktion till olika sätt att införliva och arbeta med lärande i projekt.Samtliga författare är specialister inom olika aspekter av projektledning och ledarskap. De är alla knutna till Rambøll Management/Attractor och har lång erfarenhet av projektledning, såväl teoretiskt som praktiskt.

Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Projektledning med verkligt stöd CANEA Project är ett heltäckande projektverktyg med transparent och integrerat stöd för alla typer av projekt och intressenter - ledning, resursägare, beställare, projektledare och projektdeltagare. Kraftfulla funktioner för planering och styrning av aktiviteter, resurser och kostnader hjälper dig att genomföra projekten framgångsrikt enligt ... introduktion til systemisk projektledelse ...

Leveringstid: Download straks efter køb . Vores normalpris 257 kr.

RELATERADE BÖKOR