Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter

Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
7,79 MB
FILNAMN
Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter.pdf
ISBN
2279532775238

BESKRIVNING

Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Associationsrättslig lagstiftning saknas för ideella föreningar, vilket gör att dessa är hänvisade till en flora av lagstiftningar och mer eller mindre tydliggjorda regler och normer. Detta skapar ett behov av att samlat uttolka vad som gäller inom här relevanta områden.I den här boken kan styrelseledamöter, revisorer, personal och andra intressenter hämta information om grundläggande formella regler och normer kring ideella föreningar, om föreningsstyrning, löpande bokföring, om upprättande av årsredovisning/årsbokslut samt om skatter och revision.Boken ger  en kvalificerad vägledning för ideella föreningar i frågor av formaliakaraktär. Denna fjärde upplaga har reviderats, uppdaterats och kompletterats med bland annat kapitel om föreningsstyrning och lekmannarevisorns roll. Den har också utvidgats med avsnitt om nya regelverk för bland annat avslut av den löpande bokföringen, där vägledning om K3 (och även K2) för ideella föreningar tillkommit, liksom om den skattelagstiftning ideella föreningar har att beakta.Syftet med den här boken är att bidra till att utveckla, uttolka och forma en god sed inom olika områden av formalia och normgivning för ideella föreningar.

Associationsrättslig lagstiftning saknas för ideella föreningar, vilket gör att dessa är hänvisade till en flora av lagstiftningar och mer eller mindre tydliggjorda regler och normer. Ideella föreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare.

Sambandet mellan redovisningsskyldighet och skattskyldighet m.m. Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789144108827 Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. FAR:s tidning för fri och obunden debatt. 2 februari, 2017.

RELATERADE BÖKOR