Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor

Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor - Ulrik von Essen | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulrik von Essen
DIMENSIONERA
3,43 MB
FILNAMN
Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor.pdf
ISBN
3507048379279

BESKRIVNING

Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Det finns numera omkring 600 måltyper och dessa är av mycket skiftande karaktär. I Processramen i förvaltningsmål undersöks hur processramen ska bestämmas, dvs. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Framställningen består av tre delar. Den första tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Detta är något som påverkar hur processramen ska bestämmas men som också leder in på frågor om beviskrav, omröstningsregler, åberopsbörda och rättskraft. Den andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter som aktualiseras i målet. Centralt är vad som utgör ”saken” i målet och hur instansordningsprincipen ska tillämpas i förvaltningsmål. Boken riktar sig främst till de aktörer som är involverade i förvaltningsprocesser, dvs. domare och andra befattningshavare inom förvaltningsdomstolarna samt ombud för enskilda parter och processförare på statliga och kommunala myndigheter.

Everyday low prices and free delivery on eligible orders. och därför har dessa använts i ganska stor utsträckning. En annan framställning som använts i stor utsträckning är "Processramen i förvaltningsmål" av von Essen som behandlar frågorna mer ingående än övrig litteratur på området.

vad som får pröv... Processramen i förvaltningsmål : ändring av talan och anslutande frågor ... Samfälligheter ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, ...

RELATERADE BÖKOR