Företagets roller i samhället

Företagets roller i samhället - Martin Blom, Mikael Lundgren | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Martin Blom, Mikael Lundgren
DIMENSIONERA
9,86 MB
FILNAMN
Företagets roller i samhället.pdf
ISBN
8956796896921

BESKRIVNING

Varför finns egentligen företag? Vilka roller spelar de i samhället? Vårt svar är att företag samtidigt spelar flera olika roller och i boken presenteras och diskuteras några av dessa. Utgångspunkten är de många offentliga sammanhang där företag och företagande diskuteras och där olika, ibland sinsemellan motstridiga, roller bildar utgångspunkten. Dessa roller har alla sitt stöd i vetenskaplig teori liksom i olika ideologier, något som också tas upp i boken. Splittringen i synen på företag som fenomen och vilka roller de spelar i samhället får också konsekvenser i förhållande till dagsaktuell politisk debatt.Boken riktar sig främst till studenter på universitet och högskola som precis påbörjat sina akademiska studier i företagsekonomi, men också till mer erfarna studenter som börjat reflektera över fenomenet företag. Nyfikna personer inom näringsliv och politik bör också finna boken stimulerande och intressant.Syftet med boken är att ge en tankeväckande introduktion till några av de perspektiv som finns på företag och den mångfald av teorier som betonar och stödjer dessa olika perspektiv. Ambitionen är också att bidra till en mer nyanserad syn på fenomenet företag och vilka roller de spelar och därmed bidra till en mer konstruktiv debatt i de sammanhang där företag och företagande åberopas.

LFK-RANKING Bra företagsklimat i kommunerna är grunden till ett väl fungerande samhälle. Har vi ett bra företagsklimat så mår företagen väl, kommunen blir attraktiv, inflyttningen ökar, skattebasen ökar förhoppningsvis och det blir mer att fördela när det kommer till skola, vård och omsorg. Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Aktiebolagsformen och det kortsiktiga kvartalstänkandet har spelat ut sin roll. Nu behövs fler stiftelseägda företag som arbetar för sina medarbetare och vill bidra till en bättre värld, skriver Gerhard Bley, vd på Kavli. author Blom, Martin LU and Lundgren, Mikael organization.

RELATERADE BÖKOR