Tolkning av försäkringsvillkor

Tolkning av försäkringsvillkor - Marcus Radetzki | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Marcus Radetzki
DIMENSIONERA
9,41 MB
FILNAMN
Tolkning av försäkringsvillkor.pdf
ISBN
3054717594215

BESKRIVNING

I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:· att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,· att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval härav presentera en schematisk modell som på ett övergripande plan skildrar tillvägagångssättet vid tolkning av försäkringsvillkor samt· att mera i detalj undersöka de tolkningsfaktorer som brukar sägas vara av objektiv natur och som i de allra flesta fall blir avgörande när innebörden av en omtvistad bestämmelse i ett försäkringsavtal ska fastställas.På ett mera övergripande plan kan målsättningen med boken sägas vara:· att skapa förutsättningar för att frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt samt· att därigenom befrämja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering och vid den hantering av tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor som äger rum i domstolar och rådgivande nämnder.

877: Tolkning av försäkringsvillkor. NJA 1992 s.

Den läsare som har intresse av denna fråga hänvisas till Jan Kleinemans ingående diskussion i Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen i Juridisk tidskrift4 och till Bertil Bengtssons bok, Detta är den andra utgåvan av boken som tidigar gavs ut på Liber. Boken syftar till att skapa förutsättningar för att frågor beträffande tolkning av försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning ska hanteras på ett enhetligt sätt och att därigenom befrämja rättssäkerheten vid försäkringsbolagens skadehantering och vid den hantering av tvister beträffande tolkning av ... - partsorienterad tolkning - objektiv tolkning - ordalydelsen - andra tolkningsfaktorer - oklarhetsregeln Praktiska övningar .

RELATERADE BÖKOR