Controllerns nya roll

Controllerns nya roll - Jan Lindvall | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jan Lindvall
DIMENSIONERA
7,57 MB
FILNAMN
Controllerns nya roll.pdf
ISBN
6339759004612

BESKRIVNING

Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters ­prestationer genom ökad transparens, tydligare ansvars­tagande och större flexibilitet. Här är integrerande IT, ­exempelvis affärssystem och beslutsstöd, av stor betydelse. Den gör att information skapas och hanteras billigare, ­bättre och snabbare. Men ska fördelarna med tekniken ­tillvaratas fullt ut, måste yrkesrollerna utvecklas.Nya organisatoriska roller innebär förändrade förväntningar på medarbetarna. Ansvaret för produktion, tolkning och kommunikation av information läggs ut på allt fler händer i verksamheten. Det ökade beroendet av andra gör att ­sociala relationer blir betydelsefulla för arbetet. Vidare sker arbetet – i olika grad – efter formaliserade rutiner, vilka samordnas och förändras med teknikens hjälp. Varje yrkesroll innehåller dessutom viktiga regler. Av särskild vikt är de regler som definierar vad som är viktigt att uppmärksamma i styrningen. För att organisationen ska hålla rätt fokus krävs resurser i form av stödjande IT.Controllern har en central roll i detta förändringsarbete. Bokens diskussioner bygger på omfattande studier av ­controllerns faktiska arbete. Utifrån den kunskapen ges en bild av framtida utvecklingsmöjligheter mot en mer ­framåtsyftande, affärsstödjande yrkesroll.Controllerns nya roll är ett bidrag till den utvecklingen.

Läs också: Karriär i offentlig sektor. Men vilka är då dessa? Häftad, 2009.

Lindvall, Jan, 1957- (författare) ISBN 9789144120270 Andra upplagan Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2017] Tillverkad: 2017 Svenska 363 sidor Denna roll visade en hybridisering av controllerrollen, där rollen blivit bredare eftersom traditionella arbetsuppgifter kompletterades med nya och värdeskapande aktiviteter. Däremot var de tre variabler som testades som drivkrafter till controllerns roll inte signifikante, och det fanns därför inte underlag att påstå att dessa påverkade utvecklingen av rolle Controllerns nya roll om verksamhetsstyrning i informationsrik milj ... Det diskuteras flitigt om vilken roll Business Controllern bör och vill ha.

RELATERADE BÖKOR