Resultat, kapital och kassaflöde

Resultat, kapital och kassaflöde - Dag Smith | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Dag Smith
DIMENSIONERA
5,49 MB
FILNAMN
Resultat, kapital och kassaflöde.pdf
ISBN
1868699705343

BESKRIVNING

Boken ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar sambandet mellan intäkter och kostnader å ena sidan och förändringen av företagets tillgångar och skulder å den andra. ?När dessa samband klargjorts behandlas innebörden av begreppet eget kapital och tekniken dubbel bokföring. Den senare ses som ?ett sätt att beskriva de samband som behandlats tidigare i boken. Vidare behandlas resultatmätning i tillverkande företag och boken avslutas med ett kapitel om kassaflödesanalys och nyckeltal.Boken är avsedd som introduktion till ekonomistyrningskurser i postgymnasial utbildning i företagsekonomi, men kan även användas för vidareutbildning på företag och gymnasieskolor. ?Den behandlar begreppen på ett principiellt snarare än ett teknikinriktat plan. Den är lämplig som introduktion till kurser ?i såväl extern- som internredovisning, då den kompletterar mer teknikinriktad litteratur.Övningsboken Resultat, kapital och kassaflöde av Rune Lönnqvist kan med fördel användas som komplement till boken.Den största förändringen i den fjärde upplagan är en utförlig förklaring av den s.k. hävstångsformeln i det sista avsnittet om nyckeltal.

Smith, Dag, 1943- (författare) Alternativt namn: Smit, Dag ISBN 9789144121857 Fjärde upplagan Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2018] Tillverkad: 2018 Svenska 134 sidor. Bok Denna övningsbok är främst avsedd att komplettera läroboken Resultat, kapital och kassaflöde av Dag Smith och innehåller ett 30-tal övningar inom områden som: • flöden och bestånd - sambandet mellan resultat och balans • innebörd och användning av begreppet eget kapital • likviditetsberäkningar och kassaflödesanalyser Relevant för att bedöma kapitalstrukturen, fördelningen mellan eget kapital och lånat kapital.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat före avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. Relevant som mått på rörelsens förmåga att generera kassaflöde före kapitalbindning i rörelsen och finansiella flöden. Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser.Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt.

RELATERADE BÖKOR