Offentligrättsliga principer

Offentligrättsliga principer - Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall
DIMENSIONERA
8,91 MB
FILNAMN
Offentligrättsliga principer.pdf
ISBN
4799538048782

BESKRIVNING

Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika principerna utmejslas och definieras i praxis. Genom detta sker en rättsutveckling som innebär att ramarna för maktutövning preciseras utan att ny lagstiftning införs. Principernas innehåll, som de utvecklats i praxis, påverkar i sin tur lagstiftningens innehåll. Det är mot denna bakgrund angeläget att förstå de offentligrättsliga principernas betydelse för lagstiftning och rättstillämpning, deras status som rättskälla och deras konkreta innehåll.Boken ger både studenter och forskare en bild av offentligrättsliga principer som är nödvändig för att nå djupare förståelse för hur den offentliga makten kan och bör utövas.I denna tredje upplaga av boken Offentligrättsliga principer har samtliga tidigare publicerade avsnitt varit föremål för översyn och uppdatering. I den nya upplagan har tillkommit ett avsnitt om rättskraft och berättigade förväntningar, författat av Gustaf Wall.

Inom den offentligrättsliga delen skall principen enbart behandlas ur ett makroperspektiv i grundlagen medan det skall vara mer ingående i straffrätten. Med anledning av ett lagförslag, SOU 2010:29, i vilket några centrala offentligrättsliga principer, däribland proportionalitetsprincipen, föreslås kodifieras i en ny förvaltningslag behandlas även frågan om detta vore en lämplig lösning på eventuella rättssäkerhetsproblem eller om det finns andra möjliga lösningar. offentligrättsliga principer när offentliga aktörer samarbetar med enskilda genom offentlig-privat-samverkan. I fokus ställs det allmännas möjlighet att frånkomma ett avtal där syftet med avtalet inte nås.

Spara i ny önskelista. Du måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen.

RELATERADE BÖKOR