Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning - Louise Dane | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Louise Dane
DIMENSIONERA
4,10 MB
FILNAMN
Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning.pdf
ISBN
5188764282643

BESKRIVNING

Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut måste dessutom barnets bästa noga utredas och beaktas. I avhandlingen analyseras relationen mellan barnets bästa, rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat ochstatens rätt att reglera invandring.Avhandlingen behandlar betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden samt vad barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och utlänningslagstiftningen stadgar om rätt till vistelse i Sverige pga. familjeband eller lång vistelsetid. Dessutom ges en översikt av migrationsrättens utveckling och grunder. Särskild vikt i avhandlingen läggs vid de juridiska krav om legalitet, objektivitet och proportionalitet samt skyldigheten att motivera beslut som ställs i migrationsärenden.Avhandlingen riktar sig till lagstiftare, rättstillämpare och andra som vill veta mer om de svåra intresseavvägningar som uppkommer när barnets bästa, rätten till familjeliv och privatliv samt intresset att reglera invandring krockar.Louise Dane är jurist och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Boken är hennes doktorsavhandling.Detta är en doktorsavhandling i offentlig rätt vid Stockholms universitet 2019.

Om hemsidan. seavvägningen se Dane, Louise, Den reglerade invandring - en och barnets bästa: barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm: Stockholms Universitet, 2019.

Med recension (1) Med provläsningsavsnitt (1) Pris. Under 100 kr (1) Under 200 kr (3) Under 400 kr (7) Leveranstid.

RELATERADE BÖKOR