Arbetslivsfysiologi

Arbetslivsfysiologi Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
11,80 MB
FILNAMN
Arbetslivsfysiologi.pdf
ISBN
2824355616739

BESKRIVNING

Ett väl fungerande samhälle är beroende av ett produktivt arbetsliv som inte bara ger arbetande människor en inkomst utan som även främjar deras hälsa och välbefinnande.Arbetslivsfysiologi handlar om den arbetande människans kroppsliga och mentala förutsättningar och behov samt hur de svarar mot villkoren i dagens arbetsliv. Boken förklarar samband mellan arbete, fysiskt välbefinnande och hälsa enligt senaste rön och teorier inom forskningen. Boken fokuserar på vanliga men påfrestande förhållanden i olika yrken i dagens arbetsliv. Det kan röra sig om ett arbete som är mentalt eller statiskt belastande, som innebär långvarigt stillasittande eller repetitiva rörelser, som är tungt, eller som sker på udda tider på dygnet eller i ett påfrestande klimat. Den berör några av dagens största folkhälsoproblem - besvär i rörelseorganen och stress - och beskriver hur dessa är kopplade till förhållanden hos den arbetande människan.Boken tar upp begreppet arbetsförmåga ur ett arbetslivsfysiologiskt perspektiv och beskriver hur arbetsförmågan kan bibehållas och främjas. Den orienterar även om metoder att observera hälsorisker i arbetet och upplyser om gällande relevant arbetsmiljölagstiftning. Råd och riktlinjer ges om hur ett bra arbetsliv kan utformas ur den arbetande individens, företagets och samhällets perspektiv med syftet ett gott arbetsliv för alla. Boken är till stor del praktiskt orienterad och användbar i arbetsmiljöarbete.Arbetslivsfysiologi är en lärobok för utbildningar och yrkesverksamma inom temat "människan i arbete", t.ex. inom företagshälsovård, -arbets- och miljömedicin och annan hälsofrämjande verksamhet. Den vänder sig även till skyddsombud, företagsledningar och fackliga organisationer samt till andra aktörer som påverkar arbetets uppläggning och innehåll.

Träningens betydelse för besvär i rörelseorganen Kunskapen om hur träning leder till ökad neuromuskulär och cardio-respiratorisk funktion och hälsa i vidare bemärkelse är väl känd men hur träningen kan bidra till att förebygga eller 444 låtar gitarr : den kompletta samligen för alla tillfällen - texter och ackord för gitarr bok .pdf Ingemar Hahne Publications (10 of 10) Show all publications Toomingas, A., Hagberg, M., Heiden, M., Richter, H., Westergren, K.-E. & Wigaeus Tornqvist, E.

Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem : en systematisk litteraturöversikt Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU ... Arbetslivsfysiologi - Ett väl fungerande samhälle är beroende av ett produktivt arbetsliv som inte bara ger arbetande människor en inkomst utan som även främjar deras hälsa och Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. KTH kursinformation för HN2003.

RELATERADE BÖKOR