Kommunala aktiebolag - en handbok

Kommunala aktiebolag - en handbok - Patrik Kastberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Patrik Kastberg
DIMENSIONERA
12,49 MB
FILNAMN
Kommunala aktiebolag - en handbok.pdf
ISBN
1281822379360

BESKRIVNING

En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2019.Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala bolagen såsom t.ex. aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling och transparenslagen. De praktiska svårigheterna förstärks i det att kommunala bolag kan sägas verka i gränslandet mellan den offentliga och den privata världen och därför tvingas navigera mellan de krav som ställs upp i kommunallagen respektive aktiebolagslagen. Sedan den förra upplagan kom ut 2015 har massor av nya och intressanta saker med anknytning till kommunala bolag skett. Vi har t.ex. fått en helt ny kommunallag och en helt ny förvaltningslag. Upphandlingslagstiftningen har också genomgått mycket stora förändringar och bl.a. har förutsättningarna för kommunala bolag att och dess ägare att kunna köpa tjänster av varandra utan annonserad upphandling, s.k. interna upphandlingar, nu kommit att kodifieras i lag. Därutöver har även Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen kommit med ny klargörande praxis.Exempel på frågeställningar som behandlas i boken är bl.a:* Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?* Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?* Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?* Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?* Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?* Statsstöd?* När kan koncernbidrag lämnas?* Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder - ansvarsgenombrott?* På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg är bl.a. medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har även gett ut boken Kommunallagen – en kommentar.

Nu kommer Kommunals nya Arbetsmiljöstrategi för 2018. Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik. Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Andra utförare av kommunal verksamhet Om livsmedelsverksamheten bedrivs inom ett kommunalt företag, till exempel aktiebolag som är utförare av en kommunal verksamhet, så är det bolaget, den juridiska personen, som är livs- Den dominerande företagsformen i kommuner och regioner är aktiebolag, men det finns även verksamhetsstiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag.

Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera. Kommunala aktiebolag en handbok .

RELATERADE BÖKOR