Börsrätt

Börsrätt Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
DIMENSIONERA
6,71 MB
FILNAMN
Börsrätt.pdf
ISBN
3535533474008

BESKRIVNING

Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknaden, finansmarknadens kriser samt finansiell och teknisk innovation.I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning. Här beskrivs bland annat de förändringar av börsrätten som skett i och med implementeringen av det första MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive) som införts i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden samt den pågående utvecklingen genom MiFID II, MAD, MAR m.m. Exempel på börsrättsliga områden som beskrivs är:• notering, emissioner och prospekt • kontoföring, clearing och avveckling • information, insynspersoners rapportering och flaggning • tillsyn, övervakning och sanktioner • investerarskydd • offentliga uppköpserbjudanden • återköp och incitamentsprogram • bolagsstyrning och hållbarhetsrapporteringBoken Börsrätt vänder sig till ledande befattningshavare på börsföretag, advokater, revisorer, bolagsjurister och rådgivare som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar, finansiell ekonomi och affärsjuridiska program.

Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen. Börsrätt / redaktörer: Robert Sevenius, Torsten Örtengren. Sevenius, Robert, 1967- (redaktör/utgivare) Örtengren, Torsten, 1963- (redaktör/utgivare) ISBN ... Våra advokater och jurister erbjuder även rådgivning inom områden som fastighetsrätt, bolagsrätt, hyresrätt, börsrätt, finansiering, företagsobligationer och tvistelösning.

Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2013 HT.

RELATERADE BÖKOR