EU:s grundfördrag och rättighetsstadga

EU:s grundfördrag och rättighetsstadga - Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne
DIMENSIONERA
10,65 MB
FILNAMN
EU:s grundfördrag och rättighetsstadga.pdf
ISBN
1660665303071

BESKRIVNING

?I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt:• Fördraget om Europeiska unionen (FEU) • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EUSGR)  samt de förklaringar som utarbetats för att ge vägledning ?   vid tolkning av stadgan • Protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.  För att underlätta förståelsen och göra det enklare att navigera i materialet, har texterna försetts med tydligt markerade sökord i marginalen. Sökorden finns dessutom, tillsammans med andra nyckelord, samlade i ett användbart register sist i boken.En mer fullständig redovisning av EU:s primärrätt, inklusive alla viktiga protokoll till EU-fördragen samt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, finns i EU:s grundfördrag och annan primärrätt som ges ut av Studentlitteratur.

Bergström, C F - Hettne, J. I ett användarvänligt pocketformat presenteras här de mest centrala delarna av EU:s primärrätt: • Fördraget om Europeiska unionen (FEU) • Fördraget... Allt om författaren Carl Fredrik Bergström.

Ett bättre Europa. av Göran Färm, 1949-(Bok) 2019, Svenska, För vuxna. EU:s primärrätt innehåller de fördrag (avtal) som slutits mellan medlemsstaterna.

RELATERADE BÖKOR