Alkohollagen : kommentarer och rättsfall

Alkohollagen : kommentarer och rättsfall - Stefan Lundin | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stefan Lundin
DIMENSIONERA
10,45 MB
FILNAMN
Alkohollagen : kommentarer och rättsfall.pdf
ISBN
4619070439547

BESKRIVNING

I denna andra upplaga av Alkohollagen – kommentarer och rättsfall kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer, tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Vid berörda lagrum sammanfattas även bl.a. anslutande bestämmelser i alkoholförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och i vissa fall dåvarande Statens folkhälsoinstituts allmänna råd och kommentarer till den förra alkohollagen (1994:1738).Liksom i den förra upplagan ligger tyngdpunkten på kapitlen om servering av alkoholdrycker och tillsyn. Dessa har – liksom kapitlen om marknadsföring av alkoholdrycker och överklagande – uppdaterats och tillfogats ett antal nya rättsfallsreferat. Nytt är även att kommentarerna till kapitlet om straffbestämmelser har utvidgats och kompletterats med ett tjugotal referat av domar. Drygt 140 avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (och tidigare Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, EU-domstolen (och tidigare EG-domstolen), kammarrätterna, Högsta domstolen och hovrätterna refereras numera i framställningen. Huvuddelen av dessa avgöranden rör frågor om serveringstillstånd, men även praxis avseende bl.a. marknadsföring av alkoholdrycker, sekretess för uppgifter hos tillstånds- och tillsynsmyndigheter, besvärsrätt och inhibition av beslut enligt alkohollagen redovisas. Boken vänder sig främst till jurister, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter, utbildningsanordnare inom alkoholområdet, företag som bedriver servering eller annan försäljning av alkoholdrycker och andra som i olika sammanhang kommer i kontakt med alkohollagens bestämmelser och frågor om tolkning och tillämpning av dem.

Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.

Där så är lämpligt hänvisas ... mentarer, rättsfall, föreskrifter och allmänna råd, så att informationen om hur bestämmelserna i alkohollagen tolkas och tillämpas, kontinuerligt uppdateras. Statens folkhälsoinstitut har fastställt föreskrifter och allmänna råd till alkohollagens serveringsbestämmelser samt bestämmelser om servering av och detaljhandel med öl. *000 am *00115487 *008191128s2019 sw 0 swe *020 $a9789139116523 *1001 $aLundin, Stefan *24510$aAlkohollagen :$bkommentarer och rättsfall /$cStefan Lundin *250 $a3.

RELATERADE BÖKOR