Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling - Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson
DIMENSIONERA
10,6 MB
FILNAMN
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.pdf
ISBN
2273637222247

BESKRIVNING

Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. I boken besvaras frågor som– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?Boken innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL . Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Bestämmelsen om tillämpning av bestämmelserna om handlingars offentlighet i 138 § i upphandlingslagen motsvaras av 126 § i lagen om upphandling och koncessioner inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) och av 86 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). "Alla handlingar är i princip offentliga" En del anbudsgivare skriver i sina anbud att sekretess ska gälla för vissa uppgifter och anger även skälen för detta. Det kan vara en bra upplysning till den upphandlande myndigheten att ta hänsyn till vid sekretessprövningen. Hon arbetar som stadsjurist i Göteborgs stad och har tidigare arbetat som jurist vid förvaltningsrätt och kammarrätt, som verksjurist, upphandlingsjurist och som tf.

Vid offentlig upphandling gäller därför olika regler om till exempel utlämnande av handlingar för upphandlande myndigheter och enheter som lyder under offentlighetsprincipen och för upphandlande myndigheter och enheter som inte lyder under principen. Offentlighet och sekretess. Följ inlägget 3 följare ...

RELATERADE BÖKOR