Fåmansföretag & beskattning

Fåmansföretag & beskattning - Mats Tjernberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Mats Tjernberg
DIMENSIONERA
7,37 MB
FILNAMN
Fåmansföretag & beskattning.pdf
ISBN
7738633687654

BESKRIVNING

Skattereglerna för utdelning och försäljning av fåmansföretag behöver vara utformade efter avvägning mellan upprätthållande av neutralitet i skattesystemet och uppmuntrande av entreprenörskap. Boken ger inte bara en aktuell och heltäckande bild av de s.k. 3:12-reglerna, utan behandlar även allmänna skatteregler av särskild betydelse för s.k. fåmansföretag. Skatteregler påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning, försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden. 3:12-reglerna finns för att förhindra att alltför stora skattefördelar uppnås genom att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, men innebär sedan 2006 också goda möjligheter till lågbeskattad utdelning. Viktiga och utökade möjligheter att använda schablonregler och lönesummor bidrar till det. Betydelsen av allmänna skatteregler för fåmansföretagen avseende löneförmån och förtäckt utdelning har ökat, och innebörden av detta illustreras och kommenteras med hjälp av praxis. Rättsfall och lagändringar beslutade före 2018 års utgång har beaktats. Alla exempel använder gällande belopp och procentsatser för inkomståret 2019. De genomgående hänvisningarna till lagtext, förarbeten och rättspraxis gör boken användbar för både studerande vid universitet och högskolor samt praktiskt verksamma jurister och revisorer.

Ändra uppgift om delägare i fåmansföretag hos Skatteverket. Läs mer i Skatteverkets information om fåmansföretag.

... Beskattning av i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

RELATERADE BÖKOR