Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv

Skatteavtal och generalklausuler  : ett komparativt perspektiv - Maria Hilling | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Maria Hilling
DIMENSIONERA
6,44 MB
FILNAMN
Skatteavtal och generalklausuler : ett komparativt perspektiv.pdf
ISBN
1633451889395

BESKRIVNING

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och fler stater inför sådana lagstiftade generalklausuler.I framställningen klarläggs särskilt hur folkrätten och statsrätten inverkar på hur skatteavtal och generalklausuler interagerar. Boken innehåller även en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt för att illustrera den betydelse som generalklausuler tillmäts vid tolkning och tillämpning av införlivade skatteavtal i respektive rättsordning.Skatteavtal och generalklausuler är relevant för rättsvetenskapliga forskare, lagstiftare, domstolar, praktiker, studenter och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den internationella inkomstskatterätten. Den riktar sig även till den som är intresserad av komparativ rätt.

First, the book Skatteavtal och generalklausuler, Ett komparativt perspektiv (Tax Agreements and General Anti-Avoidance Regulations, A Comparative Perspective) is recommended for those who ... Det kan konstateras att relationen mellan generalklausuler och skatteavtal uppfattas på olika sätt i olika länder, vilket motiverar det komparativa perspektivet. I studien jämförs svensk rätt med kanadensisk, respektive australiensisk rätt. Skatteavtal och generalklausuler Ett komparativt perspektiv Langhave Jeppesen, Inge Published in: Nordic Tax Journal DOI: 10.1515/ntaxj-2016-0009 Publication date: 2016 Document version Final published version Document license CC BY-NC-ND Citation for pulished version (APA): Langhave Jeppesen, I.

De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. .

RELATERADE BÖKOR