Intern rapportering och redovisning

Intern rapportering och redovisning - Jan Greve | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Jan Greve
DIMENSIONERA
7,77 MB
FILNAMN
Intern rapportering och redovisning.pdf
ISBN
8602407165815

BESKRIVNING

I ämnet internredovisning ges ofta stort utrymme åt redovisningsmodeller i form av kontoplaner och konteringsteknik. Sådana modeller brukar skräddarsys efter den typ av rapporter som ska tas fram. Problemet är att i ett företag fattas olika beslut som kräver helt olika typer av information. Lösningen består i att ersätta den skräddarsydda redovisningsmodellen med en syftesneutral databas. Den har sitt ursprung i de redovisningsteorier som lanserades av professor Paul Riebel i Tyskland redan på 1970-talet. Hans idéer har fått förnyad aktualitet i vår tid då beslutsfattare enkelt kan överföra redovisningsdata till sina datorer för att där bearbeta uppgifterna vidare.I Intern rapportering och redovisning ges en historisk och teoretisk bakgrund till den syftesneutrala databasen och det ges praktiska exempel på dess tillämpning. Rapportering spelar en central roll och i de avslutande kapitlen visas hur Excel kan utnyttjas för utformning av rapporter där data hämtats från den gemensamma databasen. Övningsuppgifter i slutet av kapitlen bidrar till att öka förståelsen. Boken är avsedd att användas i undervisning på fördjupningskurser i redovisning eller ekonomistyrning som ges på akademisk nivå.

Rapportering spelar en central roll och i de avslutande kapitlen visas hur Excel kan utnyttjas för utformning av rapporter där data hämtats från den gemensamma databasen. utveckla och förvalta intern styrning och kontroll; lämna en redovisning över de statlig internrevision och intern styrning och kontroll till regeringen. Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning. Finansiell redovisning och rapportering.

Vi utvecklar och förvaltar dels med föreskrifter och allmänna råd, dels med stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer, utredning, utbildning och rådgivning. Finansiell redovisning och rapportering. Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering samt hjälper er med utmaningar inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Redovisningens två grenar: extern och intern redovisning.

RELATERADE BÖKOR