Miljöbalken

Miljöbalken - Stefan Rubenson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Stefan Rubenson
DIMENSIONERA
7,42 MB
FILNAMN
Miljöbalken.pdf
ISBN
6641289613157

BESKRIVNING

MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson sektorsövergripande.Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att komma till rätts med många av de miljöproblem som det moderna samhället skapar. Samtidigt ingår Sverige och svensk miljölagstiftning i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning, inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll.De avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges en mer ingående redovisning. I denna nya upplaga beskrivs också utvecklingen under senare år med miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och avfallslagstiftning,skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraffrätt samt en ny ordning med mark- och miljödomstolar. Särskild uppmärksamhet ägnar boken åt den omfattande praxis som nu växt fram med en rad nya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens domar.Också Högsta domstolens nya praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktisk vägledning i miljörättsliga frågor.

Vad som menas med det begreppet är inte definierat i lagen. Det finns dock ett stort antal domstolsavgöranden som kan ge svar på frågan.

den biologiska mångfalden bevaras, Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

RELATERADE BÖKOR