Svensk kontroll av företagsförvärv

Svensk kontroll av företagsförvärv - Per Karlsson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Per Karlsson
DIMENSIONERA
8,39 MB
FILNAMN
Svensk kontroll av företagsförvärv.pdf
ISBN
7762962460419

BESKRIVNING

Den svenska kontrollen av företagsförvärv bygger i allt väsentligt på EU:s motsvarande regler, men det finns viktiga skillnader, bl.a. vad gäller tröskelvärden, processuella överväganden, bevisfrågor, förvaltningsrättsliga frågor och inte minst sättet på vilket domstolarna gör sin prövning av konkurrensärenden och konkurrensmål. Här sammanfattar författaren på ett systematiskt sätt regelverken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete, praktik och tillsynsarbete med företagskoncentrationer. Boken innehåller även en ingående analys av hur anmälningar görs och utreds, vad som innefattas i den materiella prövningen av anmälda koncentrationer och en omfattande undersökning av särskilt intressanta svenska ärenden. Härigenom ges läsaren en djup inblick i hur analysen görs. Eftersom författaren har medverkat i merparten av de berörda målen ges en unik insyn i hur förvärvskontrollen fungerar i praktiken. Detta är till stor nytta för rättstillämpningen och ökar transparensen för företag. Boken avslutas med en utblick över de förändringar som nyligen gjorts i Konkurrensverkets beslutanderätt och för att understryka viktiga steg i processen ges läsaren handfasta råd i koncentrationsärenden. Svensk kontroll av företagsförvärv vänder sig till advokater, bolagsjurister och till alla andra som har ett intresse för att lära sig mer om hur kontrollen av företagsförvärv går till i teori och praktik.

Läs mer. account_balance De svenska bankerna är i allmänhet universalbanker, vilket innebär att även värdepappershandel, kapitalförvaltning och corporate finance utgör betydande delar av verk-samheten.

www.brubakken.se Sök Svensk Rental - Brubakkenkoncernen växer genom nytt företagsförvärv Kontroll av företagsförvärv inom EES. av Pontus Lindfelt og Erik Hellners.

RELATERADE BÖKOR