Diskrimineringsansvar : en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

Diskrimineringsansvar : en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering - Sabina Hellborg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Sabina Hellborg
DIMENSIONERA
5,85 MB
FILNAMN
Diskrimineringsansvar : en civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering.pdf
ISBN
2518114373098

BESKRIVNING

Förekomsten av diskriminering i samhället medför många problem, varav flera är av rättslig karaktär. Den som utsätts för diskriminering har, enligt diskrimineringslagen, rätt till diskrimineringsersättning av den som ansvarar för det diskriminerande agerandet. Diskrimineringsersättningen har ett starkt betonat preventivt syfte, vilket i flera avseenden är ett nytt inslag i civilrätten. I denna avhandling behandlas detta nya inslag, liksom andra rättsliga konstruktioner skapade för att bidra till diskrimineringslagstiftningens effektiva genomslag.Bokens övergripande frågeställning är vilka faktorer som inverkar på ansvars- och ersättningsprövningen vid diskriminering. Diskrimineringslagens förbud i arbetslivet och på området för varor, tjänster och bostäder analyseras utifrån hur de hanterats i rättstillämpningen, och studien innefattar vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen.Utöver analyser av diskrimineringsförbudens centrala rekvisit behandlar boken frågor om ansvarsgrundens karaktär, möjligheter till undantag från förbuden samt bevisfrågor. Genom en analys av hur den diskriminerande handlingen och dess effekter bedöms, framgår vad som inverkar på ersättningsbeloppen vid konstaterad diskriminering. Därtill studeras hur diskrimineringsansvaret och diskrimineringsersättningen förhåller sig till andra ideella ersättningsformer samt andra delar av civilrätten. Boken belyser därmed de särskilda egenskaper och rättsliga problem som präglar ansvars- och ersättningsformen.

... Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering To DiVA.

... Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering To DiVA.

RELATERADE BÖKOR