Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn

Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn - Eva Sveman | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Eva Sveman
DIMENSIONERA
7,17 MB
FILNAMN
Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn.pdf
ISBN
5116342774223

BESKRIVNING

Den nya lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft den 1 januari 2008, har en helt annan struktur än den tidigare lagen. Dessutom har en rad nya bestämmelser tillkommit. I denna bok kommenteras alla kapitlen i LOU, som brukar upplevas som en svårgenomtränglig lagstiftning av både upphandlare och leverantörer. Här finns en genomgång av bland annat lagens tillämpningsområde, olika upphandlingsformer, ramavtal, regler för kvalificering, utvärderingskriterier, upphandling under tröskelvärdena samt reglerna om överprövning och skadestånd. Genomgående redovisas också innehållet i en rad domar om offentlig upphandling från både svenska domstolar och EG-domstolen. Författaren Eva Sveman är jur. kand. och arbetar som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon var sakkunnig i upphandlingskommittén samt expert i upphandlingsutredningen och i fritt val-utredningen. Tidigare var hon ledamot i Nämnden för offentlig upphandling, och hon är även ledamot i Konkurrensverkets råd för upphandlingsfrågor.

Lagen om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjnings-sektorerna (försörjningslagen). I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så kallade försörjningssektorerna. Privata företag som faller utanför reglerna om offentlig upphandling behöver inte följa just dessa lagar.

Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Direktiv 2014/24/EU, som avser den klassiska sektorn. Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling: Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ( försörjningssektorn) LUF.

RELATERADE BÖKOR