Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och författningar

Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och författningar - Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist
DIMENSIONERA
6,4 MB
FILNAMN
Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och författningar.pdf
ISBN
6091529000278

BESKRIVNING

"Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar" är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. I boken kommenteras arbetsmiljölagstiftningen utförligt. Vidare ges närmare översikter gällande regleringar på närliggande rättsområden såsom arbetsrätt, socialförsäkring, byggnadsrätt och miljörätt. Även andra säkerhetsinriktade författningar berörs. Arbetsmiljölagen har funnits i 40 år. Den står fortfarande fast i sina grunddrag. Från tid till annan har det dock gjorts åtskilliga ändringar och tillägg. Med den nu föreliggande artonde upplagan avses att fånga in också den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga kom ut 2014 och fram t.o.m. juni 2018. Av särskild betydelse har varit den anpassning av arbetsmiljölagen som krävts med hänsyn till en EU-förordning från 2016 om personlig skyddsutrustning. Andra ändringar av arbetsmiljölagen har väsentligen gjorts av redaktionella skäl och i förtydligande syfte. En ny lag har tillkommit om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador. På lägre författningsnivå kan noteras ett flertal nya eller moderniserade föreskrifter av Arbetsmiljöverket, t.ex. om organisatorisk och social arbetsmiljö. En särskild myndighet har tillskapats med uppgift att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. – Betydande ändringar har skett inom de angränsande författningsområdena. Miljöbalkens regler om kemiska produkter och biotekniska organismer har omarbetats och nya lagar och förordningar har tillkommit om strålskyddet och elsäkerheten.

Kommentarer och författningar." av Hans Gullberg? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. LIBRIS titelinformation: Arbetsmiljölagen : i lydelse den 1 juli 2014 : kommentarer och författningar / Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist. Video: Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018 : kommentarer och Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter,. "Arbetsmiljölagen.

i lydelse den 1 juli 2001; Bok; ... Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer 21 april 2018 / kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister ; redaktör: Marianne Tägtström. Ändrad: SFS 2009:422 (Offentlighets- och sekretesslag), 1980:245 (om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen), 1991:677 (Arbetsmiljö och rehabilitering), 1985:321 (om företagshälsovård och arbetsanpassning), 2009:870 (Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.), 1989:961 (med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), sekretesslagen (1980:100 ... Den senaste upp­lagan, den sjuttonde, kom 2014, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2014, kommentarer och författningar.

RELATERADE BÖKOR