Religionsfrihetens rättsliga ramar

Religionsfrihetens rättsliga ramar - Victoria Enkvist | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Victoria Enkvist
DIMENSIONERA
5,70 MB
FILNAMN
Religionsfrihetens rättsliga ramar.pdf
ISBN
3786077435203

BESKRIVNING

I denna bok behandlas religionsfrihetens rättsliga ramar med utgångspunkt i de regleringar som finns i den svenska grundlagen och i Europakonventionen. En övergripande fråga som studien syftar till att besvara är hur utformningen och syftet med bestämmelserna i fråga förhåller sig till hur friheten har tolkats och tillämpats i såväl teori som praktik.Inledningsvis ges en redogörelse av den teoretiska diskussionen kring religionsfrihetens betydelse med utgångspunkt i förarbeten och doktrin. Därefter följer en diskussion om hur religionsfriheten har tolkats och tillämpats i konkreta förhållanden, vilket belyses genom tre olika frågekomplex. Dessa områden är religiöst motiverad slakt, religiöst motiverad omskärelse och religiösa symboler i det offentliga. De olika delarna visar hur lagstiftaren har resonerat kring regleringarna rörande religionsfrihet.Boken presenterar en vägledning i hur reglerna rörande religionsfrihet kan förstås och tillämpas i praktiska situationer men studien innehåller också en kritisk analys av de befintliga regelverken. Europakonventionens bestämmelse rörande religionsfrihet är relativ, vilket medger begränsningar av rättigheten enligt vissa förutsättningar. Enligt regeringsformen är religionsfriheten, i vart fall ur ett teoretiskt perspektiv, en rättighet som inte kan begränsas genom lag. En central fråga i avhandlingen är om religionsfriheten i praktiken är att anse som en absolut frihet eller om teori och praktik skiljer sig åt. Akademisk avhandling.

Enkvist, Victoria Religionsfrihetens rättsliga ramar Uppsala: Iustus, 2013 Religionsfrihetens rättsliga ramar: 124 SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala: Amazon.es: Enkvist, Victoria: Libros en idiomas extranjeros En relativ rättighet kan ge ett starkare skydd än en absolut rättighet. En relativ rättighet kan ge ett starkare skydd än en absolut rättighet.

Inspirerad av detta undersöker jag i denna uppsats hur Sveriges Taylor, Paul M. Freedom of religion : UN and European human rights law and practice Cambridge: Cambridge University Press, 2005 Se bibliotekets söktjänst.

RELATERADE BÖKOR