EU-stadgan : om grundläggande rättigheter

EU-stadgan : om grundläggande rättigheter - Carl Lebeck | Laserbodysculptingpittsburgh.com En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. Varelser av en enda dag. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en enda varelse. Grekerna och existensens mysterium på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Carl Lebeck
DIMENSIONERA
12,52 MB
FILNAMN
EU-stadgan : om grundläggande rättigheter.pdf
ISBN
8706103200936

BESKRIVNING

EU-rättens skydd för grundläggande rättigheter har blivit alltmer betydelsefullt i takt med EU:s växande uppgifter. Syftet med denna bok är att ge ett helhetsperspektiv på EU-rättens rättighetsskydd med fokus på EU-stadgan. Genom EU-stadgan kodifieras det rättsliga skyddet för enskilda i både förhållande till EU och i förhållande till medlemsstaterna, när de senare tillämpar EU-rätten. I boken behandlas ingående förhållandet mellan EU:s kompetens, EU-stadgans tillämpningsområde och medlemsstaternas roll som verkställare av EU-rätten i förhållande till de olika rättigheterna.Framställningen behandlar de olika rättigheterna tematiskt, och har ett starkt fokus på utvecklingen av EU-stadgans tillämpning i EU:s domstolar. Bland annat behandlas ”traditionella” fri- och rättigheter som yttrandefrihet, skydd mot tortyr och rätt till liv, likabehandling, och det omfattande och detaljerade skyddet för rätten till domstolsprövning och effektiva rättsmedel. Boken redogör även för nya rättigheter för enskilda, t.ex. vad gäller genetisk diskriminering, persondata och skydd mot användning av människokroppen i medicinska experiment.?EU-stadgan om grundläggande rättigheter vänder sig till studenter i juridik, men också till praktiskt verksamma jurister och studerande som av andra skäl behöver kunskaper om EU-rätten.

Av professor Karin Åhman. I uppsatsen görs en jämförelse mellan RF, Europakonventionen och EU:s stadga: Flera rättigheter regleras parallellt och vissa regleras enbart i ett av in strumenten.

Rättighetsstadgan innehåller en ambitiös katalog över unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. 2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter — en jämförelse.

RELATERADE BÖKOR