Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen

Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen - Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Vi är glada att presentera boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium, skriven av Mauro Bonazzi. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriet om existens i PDF, TXT, FB2 eller något annat format som är möjligt på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg
DIMENSIONERA
4,80 MB
FILNAMN
Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen.pdf
ISBN
1564872916159

BESKRIVNING

Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade regleringar. Till detta kommer EU-rätten, som med tiden har fått en allt större betydelse på området. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten. Denna bok avser att vara en sådan och är tänkt att fungera som ett stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet, men den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019.

Enligt den EG-rättsliga livsmedelslagstiftningen utgör dricksvatten livsmedel först vid tappkranen, eller med andra ord, ... Många aktörer uttalade att förslagen såsom de utformats, utan utnyttjande av de möjligheter till undantag och tolkning som den EU-rättsliga regleringen och praxisen möjliggör, skulle leda ... 1.1 Inledning - Den rättsliga regleringen av kameraövervakning och dess problematik Ett av de framstående syftena med kameraövervakning av allmänna platser har sedan lagstiftning på kameraövervakningsområdet infördes varit att bekämpa brott.1 De senaste årens ... Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och att de lever upp till de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga åtaganden i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och växtliv, samtidigt som en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska ... Rättsliga dokument . Filtrera.

Ansökningsmål är mål som rör vattenverksamhet eller mål som rör mer omfattande miljöfarlig verksamhet. För denna typ av mål har ...

RELATERADE BÖKOR