Konkurs och process

Konkurs och process - Marek Keller | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Marek Keller
DIMENSIONERA
9,39 MB
FILNAMN
Konkurs och process.pdf
ISBN
1115293891930

BESKRIVNING

Civilprocesser i samband med konkurser är vanligt förekommande och kan röra avsevärda värden, medföra ingripande rättsverkningar eller beröra en stor krets av personer. Processerna ger också upphov till en rad frågor om vilken behörighet att disponera över omprocessade tillgångar och skulder, som ska tillkomma konkursens aktörer, bland andra konkursboet, konkursgäldenären och enskilda borgenärer.Dessa behörighetsfrågor är komplexa och har genom åren genererat en relativt omfattande rättspraxis. De är också av stor betydelse i en konkurs eftersom de enskilda aktörernas behörighet i hög grad påverkar konkursens resultat och genomslaget för konkursens huvudändamål.I denna avhandling analyseras dessa behörighetsfrågor med inriktning på hur de processuella och materiella befogenheter som tillkommer konkursens aktörer förhåller sig till varandra och med fokus på hur de enskilda aktörerna genom sina processuella dispositioner kan påverka utfallet i en konkurs.Undersökningen berör en mycket stor mängd enskilda rättsliga frågor i skärningspunkten mellan den materiella konkursrätten och processrätten, exempelvis: Vem får vara part eller intervenient i en process om en tillgång eller en skuld i konkursen? Vilka möjligheter har ett konkursbo att undvika att dras in i konkursgäldenärens processer? Vilken ställning har ett konkursbo i sådana processer? Vilken rättsverkan i konkursen har en dom som har vunnit laga kraft före respektive efter konkursbeslutet?

En konkursförvaltare utses av tingsrätten för att avveckla företaget. När tingsrätten har fattat beslut om att ett företag skall försättas i konkurs så utser tingsrätten en person som skall förvalta företaget under avvecklingsperioden. Civilprocesser i samband med konkurser är vanligt förekommande och kan röra avsevärda värden, medföra ingripande rättsverkningar eller beröra en stor krets av personer.

Men bolaget kan komma att återuppstå. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas gäldenär den som inte fått betalt kallas för borgenär.

RELATERADE BÖKOR