Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter - Susanne Fransson, Per Norberg | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Susanne Fransson, Per Norberg
DIMENSIONERA
11,23 MB
FILNAMN
Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter.pdf
ISBN
3782049920812

BESKRIVNING

Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion.I sju kapitel tas frågor om diskriminering upp genom exempel från rättsfall som handlar om bland annat anställning, rätten till bostad, löner och åldersdiskriminering. Gränserna för positiv särbehandling presenteras och kommenteras, och olika diskrimineringsbegrepp som används inom samhällsvetenskapen beskrivs och jämförs.En fråga som lyfts fram är svagheterna i rätten för personer med funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Bristande tillgänglighet handlar om strukturell diskriminering och innebär hinder för likabehandling. Författarna argumenterar, med stöd av avgöranden från EU-domstolen, för att använda lagstiftningen i syfte att resa krav utifrån gruppers människovärde och krav på likabehandling.Boken vänder sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. QR-koder används för att länka till ytterligare material och för att fortsatt kunna lägga in kommentarer och uppdateringar.Susanne Fransson är docent i rättsvetenskap och verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Per Norberg är universitetslektor vid Lunds universitet.

Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. T1 - Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. AU - Fransson, Susanne.

Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns också i nationell lagstiftning i de flesta länder, men utformningen av skyddet kan vara olika ... lagstiftningen och dess tillämpning för att visa både på begränsningarna i lagstift-ningen och dess tillämpning som på möjligheten att med juridikens hjälp komma närmare ett jämställt samhälle.

RELATERADE BÖKOR