Utsökningsbalken : en kommentar

Utsökningsbalken : en kommentar - Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson | Laserbodysculptingpittsburgh.com Läs boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på laserbodysculptingpittsburgh.com.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson
DIMENSIONERA
10,69 MB
FILNAMN
Utsökningsbalken : en kommentar.pdf
ISBN
4625629425656

BESKRIVNING

En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson.

: en kommentar, Utsökningsbalken : en kommentar och Ärvdabalken : En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.. Lexino uppdateras därför kontinuerligt och de djupa kommentarerna representerar därför det aktuella rättsläget. Med paragrafvisa djupa kommentarer guidar vi dig som är jurist genom tydliga exempel och en gedigen genomgång av rättskällorna inom det område där du söker information. (Download) Follow the Music: The Life and High Times of Elektra Records in the Great Years of American Pop Culture pdf by Jac Holzman Utsökningsbalkens bestämmelser om förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom i 4 kap.

... som inte kan anses innefatta en betalningsförpliktelse i den mening som avses i 1 kap.

RELATERADE BÖKOR